Oferta

Poradnia oferuje kompleksową pomoc osobom uzależnionym od :

 • alkoholu, innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, czynności ( uzależnienia behawioralne)
 • osobom nadużywającym alkoholu ( pijącym szkodliwie i ryzykownie) oraz
  nadużywającym substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
 • członkom rodzin osób uzależnionych
 • osobom dorosłym, które wychowywały się w domu z problemem alkoholowym i
  obecnie mają między innymi trudności w sferze emocjonalnej, przeżywają problemy w relacjach z innymi ludźmi, mają poczucie inności i niedostosowania, chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania (DDA)
 • osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
 • osobom, które są impulsywne, zachowują się agresywnie wobec innych, mają
  trudność z opanowaniem złości i chcą zmienić swoje funkcjonowanie w tym
  zakresie

Program Poradni

Jest oparty jest na aktualnych, nowoczesnych standardach psychoterapii osób uzależnionych, współuzależnionych, osób z syndromem DDA, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc.
Pełna oferta terapeutyczna to psychoterapia indywidualna i grupowa.
W terapii indywidualnej – dzięki dokładnej diagnozie – indywidualnie rozumiemy Twoje potrzeby. Jest to miejsce, w którym możesz zając się sprawami trudnymi, o których być może nigdy z nikim nie rozmawiałeś. Podstawowym standardami naszej pracy są dyskrecja, zrozumienie i empatia.

Terapia grupowa

Grupa jest środowiskiem, które pomoże Ci zidentyfikować problemy, ale stanowi również zespół wsparcia. Tym co leczy w psychoterapii grupowej są:

 • świadomość, że Twoje problemy są bardzo podobne do problemów innych członków grupy nadzieja na wyzdrowienie wynikająca z obserwacji osób, którym się to udało informacje zwrotne na temat Twojego zachowania,
 • poczucie wsparcia grupy odreagowanie frustracji w atmosferze zrozumienia i zaufania wchodzenie z innymi uczestnikami we wzajemne relacje
 • Grupa stanowi dla osoby potrzebującej wspólnotę, potrafi przełamać uczucie izolacji od innych, stwarza poczucie bycia potrzebnym, oferuje zaufanie i zrozumienie, które jest trudno znaleźć poza terapią.

Zajęcia grupowe odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 16.00-18.00

Terapia w naszej poradni jest bezpłatna.
Posiadamy kontrakt z NFZ.