Nasz zespół

Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 266. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy IPZ PTP w Warszawie. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Swoją pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi rozpoczęłam ponad 20 lat temu w Ośrodku DOREN w Różewcu, gdzie pracuję do tej pory. Ponadto, od dwóch lat, pracuję w Poradni Terapii Uzależnień w Giżycku. Jako terapeuta pracowałam w gimnazjum z uczniami oraz rodzicami, w punktach konsultacyjnych z uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy domowej oraz w prywatnym ośrodku terapeutycznym. W wolnym chwilach od pracy spędzam miło czas w swoim domu na wsi, gdzie maluję, czytam lub po prostu delektuję się przyrodą.

Izabela Majerska

Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 266. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy IPZ PTP w Warszawie. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Swoją pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi rozpoczęłam ponad 20 lat temu w Ośrodku DOREN w Różewcu, gdzie pracuję do tej pory. Ponadto, od dwóch lat, pracuję w Poradni Terapii Uzależnień w Giżycku. Jako terapeuta pracowałam w gimnazjum z uczniami oraz rodzicami, w punktach konsultacyjnych z uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy domowej oraz w prywatnym ośrodku terapeutycznym. W wolnym chwilach od pracy spędzam miło czas w swoim domu na wsi, gdzie maluję, czytam lub po prostu delektuję się przyrodą.
Socjolog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w procesie certyfikacji). Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Odkąd pamiętam, próba zrozumienia człowieka od zawsze mnie interesowała. Pasjonujące jest poznawać doświadczenia ludzi, dzięki czemu mogę proponować im i wybrać potencjalną formę terapii. Nie uznaję tzw. gotowych rozwiązań, ponieważ uważam, że każdy człowiek posiada indywidualną potrzebę i możliwości, aby sobie pomóc. Lubię w rozmowach z pacjentami poznawać ich potrzeby i wspólnie uzgadniać najlepszą formę właściwego rozwiązania ich problemów. Aby lepiej zrozumieć zjawisko, które odnosi się do pomocy terapeutycznej ukończyłem Wyższe Studia Socjologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, które w konsekwencji umożliwiły mi zdobycie kwalifikacji na Specjalistycznym Szkoleniu w Dziedzinie Leczenia Uzależnienia realizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Zdobyta wiedza pozwoliła mi na wykorzystanie nowych umiejętności w swojej pracy terapeutycznej. Ukończyłem także całościowy 4 –letni kurs z Psychoterapii realizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W efekcie wszelkie kolejne szkolenia w swoim doświadczeniu zawodowym zacząłem traktować, jako właściwy sposób na kształtowanie harmonijnej współpracy z pacjentem.

Piotr Gierkowski

Socjolog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w procesie certyfikacji). Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Odkąd pamiętam, próba zrozumienia człowieka od zawsze mnie interesowała. Pasjonujące jest poznawać doświadczenia ludzi, dzięki czemu mogę proponować im i wybrać potencjalną formę terapii. Nie uznaję tzw. gotowych rozwiązań, ponieważ uważam, że każdy człowiek posiada indywidualną potrzebę i możliwości, aby sobie pomóc. Lubię w rozmowach z pacjentami poznawać ich potrzeby i wspólnie uzgadniać najlepszą formę właściwego rozwiązania ich problemów. Aby lepiej zrozumieć zjawisko, które odnosi się do pomocy terapeutycznej ukończyłem Wyższe Studia Socjologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, które w konsekwencji umożliwiły mi zdobycie kwalifikacji na Specjalistycznym Szkoleniu w Dziedzinie Leczenia Uzależnienia realizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Zdobyta wiedza pozwoliła mi na wykorzystanie nowych umiejętności w swojej pracy terapeutycznej. Ukończyłem także całościowy 4 –letni kurs z Psychoterapii realizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W efekcie wszelkie kolejne szkolenia w swoim doświadczeniu zawodowym zacząłem traktować, jako właściwy sposób na kształtowanie harmonijnej współpracy z pacjentem.