NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Giżycku została założona w 2003 roku. Prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików (DDA), a także osób uzależnionych od narkotyków. Terapia oparta jest na indywidualnym podejściu do pacjenta, uwzględniając jego możliwości, sytuację życiową i rodzinną. Placówka udziela świadczeń bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 
Termin: Październik 2013 - Czerwiec 2014

 Doświadczenie z dzieciństwa spędzonego w rodzinie dysfunkcyjnej (picie rodziców, przemoc, nadmierna dyscyplina i wymagania itp.) owocują w dorosłym życiu określonymi schematami przeżywania, myślenia i zachowania. W efekcie wiele osób cierpi, jest niezadowolonych z siebie i swojego życia. Pojawiają się lęki, nerwice i depresje. Mają trudności w relacjach z innymi ludźmi.  W ich aktualnym życiu „włączają się” mechanizmy obronne w przewidywaniu cierpienia nabytego w dzieciństwie, często uniemożliwiając osiągnięcie satysfakcji z siebie i bliskich sobie osób. Realizowane są schematy z dzieciństwa, powodujące powtarzanie skryptu rodziny pierwotnej.

Możemy Ci pomóc w tym, abyś spróbował(a) to zmienić. Oferujemy zajęcia terapeutyczne, które pomogą Ci zrozumieć siebie swoje doświadczenia z dzieciństwa.

Więcej…

 
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości